REKLAMASJONSTAKST:

Har du kjøpt deg brukt eller ny bolig og har oppdaget mangler etter overtakelse.

følgende punkter går ofte igjen ved klager:

spør oss om råd her

YTTERTAK OG UTVENDIG:

Tak som lekker pga dårlig vedlikehold eller skader, råteskader i yttervegger og 

spør oss om råd her

GRUNNMUR/DRENERING:

Veldig mange boliger har dårlige innemiljø fordi det er innsig av vann  under terreng:

Dersom dreneringen er dårlig/feilaktig utført, kan dette føre til fukt som ikke alltid er like lett å oppdage. Dette kan gi plager i luftveiene og føre til astma og allergier

spør oss om råd her

LOVLIGHETSMANGLER:

Er boligen din godkjent slik den fremstår?

Er det lovlig innredet kjeller/hybler/utleidel

spør oss om råd her